Vážení rodiče a milé děti,

chtěly bychom Vám touto cestou poděkovat za využívání našich online kurzů v této
nelehké době. DĚKUJEME!

Jejich organizace a technické zprovoznění nám dalo opravdu zabrat. Nejsme „ajťáci“,
nemáme to správné vybavení (a koukat do kamery je skutečně něco jiného než pracovat
s dětmi v učebně). Stejně jako Vy máme malé či školou povinné děti a starost o běžný
provoz domácnosti, který je v době výjimečného stavu mnohem náročnější. Máme také jiné,
často naše hlavní původní zaměstnání či studium. Práci v YAMAZE ale všechny milujeme.
Proto jsme také „do toho šly“.

Nechceme o vás přijít a nechceme ztratit kontakt s Vašimi dětmi. Musíme také přiznat, že
je to zároveň také tak trochu boj o přežití společně s pudem sebezáchovy. Moc si vážíme
těch, kteří pochopili, že on-line kurzy nejsou pro nás jen „zpestřením“ v době karantény.
Snad je i známo, že nejsme příspěvková organizace, nepobíráme žádné dotace. Nejsme ale
ani byznysem, jak se ze slova YAMAHA může zdát. S hudebními nástroji a motorkami máme
společné jen jméno, tedy zakladatele. Jinak řečeno, co si nevyděláme, to nemáme. Proto je
Vaše podpora pro nás důležitá.

Tím, že on-line lekce budete brát jako ekvivalent „živých“ lekcí nám dáváte najevo Vaši
podporu a naději, že YAMAHA nezůstane bez prostředků, a že i v příštím školním roce
bude možné kurzy opět otevřít.

Neméně důležité je pro nás v tuto chvíli Vaše nadšení, radost a spontánnost, taky to že s
námi se nebudete doma nudit a to že můžeme zpívat i když je venku karanténa.

Přejeme všem pevné zdraví a co nejvíce domácí pohody.
Za celý tým
Eva Klesová

Komentáře