Rozhovory
Nezisková organizace a její chod

Vaše organizace Hudba pro radost oslavila v září 11 let na trhu, …


Jak hodnotíte uplynulá léta jako ředitelka a manažerka této organizace?


Především bych ráda řekla, že to nebylo a není vždy jednoduché. Je pochopitelně rozdíl pracovat na vyšší manažerské pozici ve firmě jako zaměstnanec oproti tomu vést vlastní firmu na vlastní jméno a za vlastní peníze. Nicméně, pokud bych to měla shrnout, uplynulá léta hodnotím kladně, hodně věcí jsem se naučila, stále se posouvám dál a hlavně mě to pořád baví a naplňuje.


Je náročné udržet provoz 15 poboček? Plánujete rozšíření své působnosti o další střediska?


Z mého pohledu si nemyslím, že je nějak zvlášť náročné řídit 15 poboček. Budeme – li se teď bavit o době před druhou vlnou koronaviru, tak jsem vlastně rozšíření poboček neplánovala, většinou jsem vše řídila a dělala sama pouze s jednou kolegyní, která mi pomáhala na kratší úvazek a 15 poboček mi tedy přišlo jako dostatečné číslo. Každopádně situace ve firmě se za tento rok výrazně změnila (a to nejen zásahem koronaviru), obklopila jsem se menším týmem kolegyň, které jsou stejně nastavené jako já, což nám otevírá úplně nový potenciál.


Plno organizací vašeho druhu žádá o dotace a granty, na kterých jsou často závislé a v případě jejich nepřidělení má finanční problémy. Je to i váš způsob zajištění financí pro organizaci?


Zcela upřímně odpovím, že granty a dotace nemám moc ráda. Myslím to ve smyslu, kdy budujete firmu - organizaci, která je doslova existenčně závislá na pomoci ostatních subjektů. Já jsem byla vychována k tomu, že na co nemáš, to mít nemůžeš. A jsem pyšná na to, že YAMAHA dokáže žít za vlastní vydělané peníze. Samozřejmě to znamená, že se v některých věcech musíme omezovat a rozvoj nepřichází tak rychle, tak progresivně, ale jde to.
Nechci, aby to vyznělo, že se grantům či dotacím bráníme. Už před pandemií uzrál čas využít i těchto možností. Proto jsem začala hledat někoho schopného na fundraising1. Hledala jsem už dříve, ale asi jsem moc tlačila na pilu. A když jsem přestala tlačit a jen tak jsem vytvořila inzerát, dopadlo to nad očekávání dobře, až úsměvně. Po dlouhé době přišla uchazečka, ke které jsem neměla výhrady a za dva dny druhá, taktéž velmi talentovaná. Přemýšlela jsem, koho si vybrat a nakonec jsem si řekla, proč vlastně vybírat jednu a nevzít obě dvě. Tato úvaha se velmi vyplatila, z jedné z těchto dvou uchazeček už je koordinátorka.


Mohou se na vás či vaše oddělení obrátit sponzoři? Případně jak vás mohou podpořit jiní podnikatelé či zájemci zaměřující se na podporu volnočasových aktivit, které nabízíte?


Určitě mohou, budeme rádi. Současná situace pro nás není jednoduchá, tak jako pro spousta firem napříč odvětvími. Využijeme vybavení na výtvarné činnosti, drobné hudební nástroje a pochopitelně i finance. 


Jak hodnotíte komunikaci s úřady? Jaké převládají zkušenosti? 


Já osobně mám s úřady jen samé dobré zkušenosti. Samozřejmě vím, že ne všichni to tak mají. Ale prý mám planetu v dobrém domě. Například letos, když začala na jaře pandemie, tak mi město Kralupy volalo, že nám promine nájem. Od ostatních kolegyň vím, že jiná města kolikrát nevyhoví ani jejich žádosti, natož aby se ozvala sama od sebe. 

1Fundraising je soustavná činnost ve firmě, která se zabývá získáváním finančních či materiálních prostředků a služeb pro prospěšnou činnost organizace. 

Komentáře