LEKTORSKÁ ZÁKLADNA HUDBY PRO RADOST


Najít kvalitní a schopné pedagogy mají problém i ve státním sektoru. Má učitelka říkala, že učitelství se musí brát jako poslání a ne jako práce. 

Jak to vidíte vy?

Ano, já tomu říkám vnitřní motivace. Můžeme mít spoustu motivací, proč něco děláme, ale ta vnitřní motivace je nejdůležitější. Musí nás to bavit, musíme v tom vidět hlubší smysl a být přitom ve stavu flow, zapomenout na čas a být tím pohlceni.
Najít kvalitní a schopné pedagogy je těžké, pracovní morálka upadá, mladým lidem se nechce moc pracovat a vidíme to i v jiných oborech,  místo služeb a produktů na billboardech vídáme nabídky práce. Já jsem také manažer, ale první povýšení v korporátu přišlo na základě toho, že jsem neodcházela od nedodělané práce. A svou práci jsem milovala. 

Jakým způsobem může lektorka uspět u Vás na pohovoru? Co všechno musí umět?  

Krom hudebního cítění a kvalitního zpěvu musí mít nadání umět vše předat, a to jak žákům, tak i jejich rodičům. Takže nejdůležitější je „učitelské“ nadání. Určitá dávka pokory a komunikace je také důležitá. 
Je také potřeba, aby si uchazeči uvědomovali, že naše škola má vlatsní know-how a tudíž musí mít chuť se naučit něco nového, ačkoliv třeba v minulosti zastávali podobnou profesi někde jinde. 

Kontrolujete kvalitu výuky a dodržování průběhu vyučovaných hodin? Pokud ano, jak taková kontrola probíhá?

Ano, jezdím na hospitace, ale nejdůležitější zpětná vazba je klient. A na klientech se rychle pozná, pokud je něco v nepořádku. Pokud se lektorce počet žáků během školního roku nezvyšuje, je to jistý ukazatel toho, jak pracuje a nebo prostě jen neumí děti či rodiče nadchnout a zaujmout.

Jak zvyšujete kvalitu vašich zaměstnanců, pořádáte třeba teambuildingy?

Máme pravidelné „setkávačky“, porady, workshopy a školení. Školení probíhají nejen u nás, ale i na centrále ve Znojmě. Teambuildingy nemáme, v lednu jsme měly Relax víkend, to moje holky potřebují více. Hudební programy YAMAHA ve většina přídpadů nejsou jejich jediné zaměstnání a všechny z nich mají také svoje děti. Nechci říci, že teambuildingy nepotřebujeme, ale děvčata spolu přímo nespolupracují a díky tomu, že pracují každá v jiném městě, tak sdílejí a pomáhají si naprosto přirozeně. 

Jakou formu komunikace se svými podřízenými preferujete? Jste ředitelka, která je autokratická nebo demokratická? Co očekáváte od svých podřízených?

Řízení Hudby pro radost je náročnější, protože jde o řízení na dálku. Doufám, že nejsem ředitelka pouze autokratická nebo demokratická, snažím se používat situační styl řízení. To znamená, že přistupuji k lidem a situacím různě, jak daná situace a člověk vyžaduje. 
Často slýchávám, že působím autokraticky, ale v praxi jsem nejvíce demokratická. Jak se říká „pes, který štěká, nekouše“. 

Má vaše organizace nějaké desatero, či pravidla, na kterých si zakládáte? 
 
Naše organizace má své motto, svou vizi a misi. Udávají nám směr a cíl, podle nich se chováme. 

Komentáře