Vývojová psychologie – novorozenec

 


Vývojová psychologie 2. díl

Novorozenecké období

Text: Eva Klesová

 

Novorozenecké období trvá přibližně jeden měsíc, jedná se o období adaptace, kdy si novorozenec zvyká na nové prostředí, ale také rodiče si zvykají na novou roli.

 

Lidský plod se rodí ve 38. – 42. týdnu těhotenství. Porod je v životě dítěte i matky významným mezníkem, ale zároveň představuje i určitou zátěž. Dítě přestává být součástí mateřského organizmu, stává se samostatnou bytostí, přinejmenším z biologického hlediska. Pro dítě znamená narození dost zásadní změnu jeho způsobu života. Po porodu se ocitá ve zcela odlišných podmínkách. Leží na pevné podložce, v intenzivním osvětlení, relativním hluku atd. 


Novorozenecké období trvá přibližně jeden měsíc. Je to doba adaptace na nové prostředí. Novorozenec je schopen reagovat pomocí reflexů a vrozených způsobů chování, které mu usnadňují přežít. Rozvoj vnímání probíhá u novorozence v oblasti sluchové již z doby prenatálního života, a proto umí diferenciovat různé zvukové podněty. Má značný rozsah slyšení, dovede dobře rozlišovat i vysoké tóny. Tato schopnost se v pozdějším věku ztrácí. Novorozenec dovede vnímat a rozlišovat doteky, teplotu a změnu polohy. A má i omezenou schopnost zrakového vnímání, jeho rozvoj teprve začíná, protože v prenatálním období se vyvíjet nemohlo. 


Učení je v raném věku spojeno se základními smyslovými informacemi. První projevy učení jsou zřejmé již 2.-5. den života a souvisejí s krmením. 


Matka představuje pro novorozence významný zdroj podnětů. Je třeba si uvědomit, že pro něj není zcela novou a neznámou bytostí. Dítě si pamatuje její hlas a reaguje na něj. Když je položeno bříškem na její tělo, kožní kontakt je celkově aktivizuje a stimuluje plazivé pohyby reflexního charakteru.

 

Aby vývoj probíhal adekvátně, dítě potřebuje být přiměřeně stimulováno. Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by přílišné zanedbávání vést dokonce ke změnám mozkových funkcí, o nichž zatím není známo, do jaké míry jsou reparabilní neboli opravitelné.
Zdroj: VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1

Komentáře