Vývojová psychologie – prenatální obdobíVývojová psychologie 1. díl

Text: Eva Klesová

     Napadá vás, proč by mohla být základní znalost vývojové psychologie užitečná i pro vás?
 

     Je to jednoduché, znalost vývojové psychologie přispívá k lepšímu porozumění sobě samému, a také svému dítěti. Projeví se pochopením vlastních zkušeností z dětství, najednou vám některé okamžiky a pocity dají smysl. Budete vědět, proč jste se třeba báli jít do školy, a nebo proč jste se v pubertě cítili jinak. 
 

     Začneme postupně, tedy nejdříve prenatálním obdobím.
 

     Prenatální období trvá 9 kalendářních, resp. 10 lunárních měsíců po 28 dnech. V tomto období se vytvářejí všechny potřebné předpoklady pro budoucí samostatný život plodu. Lidský mozek, jehož funkce je základním předpokladem přiměřeného duševního vývoje, se rozvíjí v průběhu celého prenatálního období. A také ještě dlouho potom. Jedná se o zcela zásadní a nejdynamičtější období z celého lidského života. 


     Plod má vrozenou schopnost reagovat na různé podněty a je schopen nejjednodušších forem učení. Vytváří si určitou zkušenost, rozlišuje známé a neznámé. Chování plodu je již v tomto období individuálně typické. Jeho charakteristické znaky přetrvávají i po narození. Zpravidla jde o projev temperamentu.


     V tomto období začíná i interakce matky a plodu. Jedná se o fyziologickou komunikaci, kterou zprostředkovává krev procházející placentou. Pro rozvoj plodu je zásadní spojení s matkou, které se děje právě pomocí placenty. Plod zachycuje všechny matčiny změny a reakce.

 

     Smyslovou komunikací plod reaguje na podněty, jako je masírování bříška, či matčin hlas. A v neposlední řadě emoční a racionální postoj matky, jeho komunikační význam spočívá v tom, že matka na plod soustředí svou pozornost, uvažuje o něm, prožívá nějakým způsobem jeho existenci. Nejen matčin postoj k celému těhotenství ovlivňuje budoucí psychický vývoj dítěte.Zdroj: VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1
Komentáře