Vývojová psychologie – batolecí období 2. část

 

Vývojová psychologie – 4. díl

Batolecí období (2. část)

Text: Eva Klesová


V tomto období probíhá mnoho důležitých změn ve vývoji dítěte. V této části se blíže podíváme na vývoj paměti a jazykových dovedností.
 
Vývoj paměti

Rozvoj poznávacích a jazykových schopností by nebyl možný bez uchovávání potřebných poznatků a zkušeností. V batolecím věku pokračuje zrání a propojování mozkových struktur, které slouží paměti. Hustota synapsí (vzájemné spojení neuronů) v oblasti hipokampu dosahuje jednoho ze svých vrcholů mezi 16. a 20. měsícem, nárůst synapsí je největší mezi 15. a 24. měsícem. S tím souvisí i rozvoj dětské paměti.  

 
Vývoj jazykových schopností a dovedností 

Jazyk je základním znakem sociální adaptace. Jazykové schopnosti se v batolecím věku rozvíjejí pomocí různých mechanismů, jako je nápodoba – děti napodobují řeč dospělých a tímto způsobem se rozvíjí všechny její složky. Korektivní působení zpětné vazby – sdělení dítěte má určitý význam. Pokud je nesrozumitelné, lidé na ně nereagují tak, jak dítě potřebuje, a to je pro ně informací, že ho musí říci jinak. Modelování – rodiče přizpůsobují svůj verbální projev možnostem malého dítěte. Např. užívají známá slova, kratší věty, které opakují. Specifická zaměřenost – děti si všímají především těch složek verbálního sdělení, které mohou mít pro porozumění jeho smyslu větší význam než jiné. 


Zdroj: VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-0956-0

Komentáře