Vývojová psychologie – 5. díl

Předškolní období - věk hry a přípravy na školu

Text: Eva Klesová

Dnes Vám přinášíme další pokračování ze série vývojové psychologie. Tentokrát jsme opustili batolecí věk a přesouváme se do období školek a přípravy na školu. 


Předškolní období trvá od 3 do 6 - 7 let. Konec této fáze není určený, nesouvisí jen s fyzickým věkem, ale především se sociálním nástupem do školy. Ten s věkem dítěte sice souvisí, může oscilovat v rozmezí jednoho, eventuálně i více let. Předškolní věk je charakteristický stabilizací vlastní pozice ve světě a diferenciaci vztahu ke světu. Jeho poznání dítěti pomáhá představivost, pro předškolní věk je typické fantazijní zpracování informací a intuitivní uvažování, které ještě není regulováno logikou. Dítě své představy přizpůsobuje vlastním možnostem poznání a aktuálním potřebám. Přetrvávající egocentrismus ovlivňuje uvažování i komunikaci, dítě ulpívá na svém pohledu, který pro něho představuje určitou jistotu. Předškolní věk je označován také jako období iniciativy, dítě má potřebu něco zvládnout, vytvořit a potvrdit tak svoje kvality. K postupné diferenciaci dochází i v sociální oblasti, pro niž je typický přesah rodiny a rozvoj vztahu s vrstevníky. Toto období je třeba chápat jako fázi přípravy na život ve společnosti. Aby to bylo možné, musí dítě přijmout řád, který chování k různým lidem v různých situacích upravuje. Musí se naučit prosadit i spolupracovat, což je důležité především v rovnocenné vrstevnické skupině. Vývojové podmíněné změny se odrazí ve hře. Předškolním obdobím začíná v této oblasti důležitá sdílená aktivita, která vyžaduje sebeprosazení a přizpůsobení ostatním, tj. prosociální chování. 


Komentáře